Liên hệ Kallos.vn

"Chúng tôi tin rằng kinh doanh một cách đạo đức và phấn đấu để làm điều đúng đắn là rất quan trọng đối với sự thành công của công ty" tập thể Kallos Cam kết Đạo đức trong kinh doanh.

  • Trụ sở: số 147 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
  • 0981683788
  • hi@kallos.vn